METROPOLE 1-17

TỔNG QUAN DỰ ÁN

  • Địa chỉ: Quận 2, TP. HCM

  • Chủ đầu tư: Sơn Kim Land

  • Nhà thầu: Hawee

  • Quy mô: Diện tích đất: 11.370 m2, 02 blocks, 03 hầm, 04 tầng khối đế + hai tòa tháp căn hộ: 24 tầng với 646 units. GFA (bao gồm hầm): 109.111 m2

Danh Mục Sản Phẩm

Keystone / Fire Resistance Cables

DỰ ÁN KHÁC

XEM THÊM
+842839260097
Liên hệ