Bạn Đã Biết 3 Điều Đặc Biệt Về Tekla Structures Chưa?

   Nhưng có nhiều điều cần hiểu rõ về Tekla Structures trước khi tìm cách tiếp nhận những dự án tuyệt vời này. Dưới đây là ba điều về Tekla Structures mà trước đây có thể bạn chưa biết:

   1. Nguồn gốc của construction-ready BIM:


  Một kỹ sư kết cấu có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến cách mọi thứ được xây dựng; cấu trúc mạnh mẽ và ổn định. Tekla Structures là một công cụ BIM structural chuyên dụng. Tài sản của chúng tôi đến từ việc giải quyết các câu hỏi cấu trúc phức tạp nhất, bằng cách cung cấp các mô hình có thể xây dựng được. Các mô hình BIM sẵn sàng xây dựng hoặc các mô hình có thể xây dựng được tạo ra dễ dàng vì Tekla Structures được trang bị một thư viện các kết nối và các thành phần rất chi tiết. Ví dụ: Thép, thép cây, bê tông đúc sẵn, tấm cơ sở, haunches, giằng và cầu thang, cũng như khả năng mô hình hóa tham số. Ngành công nghiệp định nghĩa LOD (Cấp độ phát triển) với các mức thông số kỹ thuật khác nhau, từ thiết kế khái niệm ban đầu với LOD 100 đến LOD 500 được xây dựng. Mô hình Tekla Structures thường có thể đạt LOD 350 – 400, thực sự có thể xây dựng được.

 

Tekla Structures

  

 2. Quản lý thông tin dự án hiệu quả:


   Các dự án xây dựng ngày càng trở nên phức tạp và điều quan trọng là phải có một mô hình phát triển hơn cho phép các thành viên trong nhóm dự án giao tiếp hiệu quả hơn. Đồng thời, mọi bên liên quan của dự án đều sử dụng phần mềm của riêng họ. Để giải quyết vấn đề này, Tekla Structures đã nhúng các công cụ để quản lý thay đổi IFC hiệu quả, cho phép kỹ sư kết cấu sử dụng thông tin tin cậy được trao đổi theo thời gian thực từ các thay đổi về mô hình kiến ​​trúc hoặc MEP. Báo cáo và kiểm tra ngay lập tức trên tất cả nội dung mô hình bao gồm các mô hình tham chiếu có sẵn cho bạn.

   3. Bản vẽ, ngôn ngữ quốc tế của kỹ sư:


   Hiểu làm thế nào để có hiệu quả đường dẫn và đọc bản vẽ là rất quan trọng đối với một kỹ sư. Bản vẽ là ngôn ngữ quốc tế cho các kỹ sư, nhưng ngày nay việc sử dụng bản vẽ sao cho hiệu quả đang thay đổi. Tại Trimble, chúng tôi tin vào mô hình hóa cho xây dựng, không chỉ cho bản vẽ.

   Với Tekla Structures, bạn có thể nhanh chóng tạo bản vẽ từ mô hình. Những bản vẽ này sau đó được tự động cập nhật khi mô hình thay đổi. Tekla Structures cũng bao gồm tự động gắn thẻ các bộ phận, tạo ra các thành phần dễ dàng và các phần chi tiết – hiển thị cốt thép, bu lông neo, tấm, v.v. và chúng luôn được cập nhật.

 

Tekla Structures

+842839260097
Liên hệ