tuyển dụng - Konia-Group

Konia-Group

Konia-Group

RECRUITMENT
 

CÔNG TY KƠNIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TELESALES CHO LĨNH VỰC PHẦN MỀM AUTODESK

ngày đăng: 01/03/2018 , lượt xem: 1158

Tuyển dụng Vị trí Telesales. Konia tuyển dụng vị trí Telesales cho lĩnh vực Phần mềm Autodesk. Nhằm mục đích mở rộng thị trường kinh doanh và bổ sung nguồn nhân lực tại cho Konia ở vị trí Telesales. Quan tâm vị trí ứng tuyển vui lòng xem thông tin tuyển dụng tại đây...

Konia tuyển dụng vị trí Sales Engineer cho lĩnh vực Dầu khí

ngày đăng: 04/11/2016 , lượt xem: 2245

Tuyển dụng Vị trí Sales Engineer. Konia tuyển dụng vị trí Sales Engineer cho lĩnh vực Dầu khí. Nhằm mục đích mở rộng thị trường kinh doanh và bổ sung nguồn nhân lực tại cho Konia ở vị trí Sales Engineer. Quan tâm vị trí ứng tuyển vui lòng xem thông tin tuyển dụng tại đây...

Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3926 0097
Hotline: 028 3926 0098

Konia-Group

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group