- Konia-Group

Webinar: Quá trình dựng phim mô phỏng sân bay Jewel Changi - Singapore

Webinar: Quá trình dựng phim mô phỏng sân bay Jewel Changi - Singapore

 

Webinar: Quá trình dựng phim mô phỏng sân bay Jewel Changi - Singapore

Ngày đăng : 15/03/2019

 

Cùng tìm hiểu cách mà VMW Group lên kế hoạch và tạo ra các địa điểm độc đáo của sân bay Jewel Changi (Singapore), bằng công nghệ CG.

Diễn giả: Terence Bong, Giám đốc điều hành, VMW Group
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội trúng thưởng bộ bàn phím và chuột không dây Logitech MK245 Nano khi tham gia Webinar.

Chi tiết chương trình: http://storekonia.com/blog/webinar-qua-trinh-dung-phim-mo-phong-san-bay-jewel-changi-singapore

Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3926 0097
Hotline: 028 3926 0098

Webinar: Quá trình dựng phim mô phỏng sân bay Jewel Changi - Singapore

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group