- Konia-Group

Sự kiện Khách Hàng SketchUp - Nền tảng thắng lợi

Sự kiện Khách Hàng SketchUp - Nền tảng thắng lợi

 

Sự kiện Khách Hàng SketchUp - Nền tảng thắng lợi

Ngày đăng : 01/04/2019

Ngày 13 tháng 3 vừa qua, Công ty Kơnia là đại diện phân phối phần mềm SketchUp Pro từ tập đoàn Trimble (Mỹ) tại Việt Nam cùng với đối tác cấp 1 là Công ty Techsoft đã tổ chức sự kiện "SketchUp Customer Event" để giới thiệu những nét mới trong phiên bản 2019 của "cặp đôi" ở lĩnh vực mô hình hóa 3D là SketchUp Pro và V-Ray Next for SketchUp. Hai diễn giả khách mời của sự kiện là ông Liu Chee Leng - Giám đốc SketchUp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và ông Hoàng Ngọc Duy - Trainer nổi tiếng về SketchUp và V-Ray từ Darchviz Studio.

(*) Thông tin chi tiết của buổi hội thảo chuyên đề tại:

Sự kiện Khách Hàng SketchUp - Nền tảng thắng lợi

(*) Tìm hiểu thêm về phần mềm SketchUp Pro và V-Ray Next for SketchUp tại: 

http://storekonia.com/products/categories/store

Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3926 0097
Hotline: 028 3926 0098

Sự kiện Khách Hàng SketchUp - Nền tảng thắng lợi

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group