- Konia-Group

Hội thảo

Hội thảo

 

Hội thảo

Ngày đăng : 26/11/2016

BIM (Building Information Modeling) là một quy trình dựa vào mô hình thông minh để kiến tạo và quản lý các dự án dân dụng và hạ tẩng. Cùng với khối lượng thông tin chính xác và giá trị ứng dụng cao cho phép các bên liên quan có nhiểu thông tin để ra quyết định và đáp ứng yêu cáu dự án một cách nhanh chóng. BIM là quy trình hỗ trợ chuyển giao dự án đã được kiểm duyệt và thông qua rộng rãi. Thông tin liên tục xuyên suốt quá trình dự án chính là điều cốt lõi mang lại sự hoàn thiện của mô hình BIM. Do sự phát sinh thông tin, các công ty cần nhiều cách tiếp cận tích hợp nhằm nắm bắt, quản lý, chia sẻ dữ liệu trong làm việc đội nhóm nhằm tối đa hóa lợi ích của quy trình BIM.

Hội thảo Quy trình BIM cung cấp bức tranh rõ nét về cách mà các sản phẩm Autodesk phối hợp và quản lý dữ liệu hỗ trợ các yêu cầu của tiến trình BIM - cho phép phối hợp đa bộ môn dựa vào mô hình 3D tại văn phòng và ngoài công trường.


- Chủ đề:         Quy trình BIM - Khởi tạo dự án BIM
 
- Địa điểm:       Liberty Central Saigon Citypoint Hotel
                     Meeting Room “Apollo 1” at 2nd Floor
                     Address: 59 - 61 Pasteur Street, Dist 1, HCMC.
 
- Ngày:          04-12-2014
 
- Thời gian:          1:30p.m – 4:30p.m
 
Lịch trình
- 1:30p.m   – 2:00p.m               Đón khách
- 2:00p.m   – 2:10p.m               Lời mở đầu (Mr.Hieu)
- 2:10p.m   – 3:00p.m               Thuyết trình: quy trình BIM
- 3:00p.m   – 3:20p.m               Tea Break
- 3:20p.m – 4:30pm                  Thuyết trình: quy trình BIM  (cont.), Subscription and Hỏi đáp
- 4:30p.m                                  Tặng quà và kết thúc
 
Một số hình ảnh từ buổi hội thảo:
Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3926 0097
Hotline: 028 3926 0098

Hội thảo

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group