- Konia-Group

Buổi giao lưu chia sẻ về BIM và việc ứng dụng BIM tại Việt Nam

Buổi giao lưu chia sẻ về BIM và việc ứng dụng BIM tại Việt Nam

 

Buổi giao lưu chia sẻ về BIM & ứng dụng BIM tại Việt Nam

Ngày đăng : 26/11/2016

BIM (Building Information Modeling) là một quy trình dựa vào mô hình thông minh để kiến tạo và quản lý các dự án dân dụng và hạ tầng. Cùng với khối lượng thông tin chính xác và giá trị ứng dụng cao cho phép các bên liên quan có nhiều thông tin để ra quyết định và đáp ứng yêu cầu dự án một cách nhanh chóng. BIM là quy trình hỗ trợ chuyển giao dự án đã được kiểm duyệt và thông qua rộng rãi. Thông tin liên tục xuyên suốt quá trình dự án chính là điều cốt lõi mang lại sự hoàn thiện của mô hình BIM. Do sự phát sinh thông tin, các công ty cần nhiều cách tiếp cận tích hợp nhằm nắm bắt, quản lý, chia sẻ dữ liệu trong làm việc đội nhóm nhằm tối đa hóa lợi ích của quy trình BIM.

CIO phối hợp cùng PM COP tổ chức buổi giao lưu chia sẻ thông tin giữa các thành viên và khách mời lần thứ 50.

Lịch trình :

1:00pm - 1: 30pm : Đón khách
1:30 - 1:45 : Konia trình bày mở đầu
145 - 2:15 : Anh Hãn với chủ đề "BIM ở ASEAN - Vai trò và trách nhiệm"
2:15 - 2:45 : Hỏi đáp
2:45 - 3:00 : Giải lao
3:00 - 3:30: Anh Luật với chủ đề "Ứng dụng BIM tại Coteccons"
3:30 - 4:00: Hỏi đáp
4:00 - 7:00 : Uống bia và giao lưu

Địa chỉ : Jager Beer Club, 262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, HCM
Phí: 100,000 VND cùng với 01 phần nước uống

Vui lòng liên hệ anh Hoàng để đăng ký tham dự: 093 41444 98

Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3926 0097
Hotline: 028 3926 0098

Buổi giao lưu chia sẻ về BIM và việc ứng dụng BIM tại Việt Nam

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group