Dec 28, 2020

PreDesign: Định Hướng Tương Lai

Bạn đang tìm kiếm góc nhìn thực tế về khí hậu? Bạn có muốn hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của môi trường đến dự án? Đã có PreDesign, cơ […]

Xem thêm

Dec 28, 2020

Lựa Chọn Phần Mềm BIM – 6 Điều Cần Cân Nhắc

Phần Mềm BIM Điểm qua những danh mục đánh giá để lựa chọn sử dụng phần mềm BIM. Lựa chọn phần mềm BIM là một quyết định quan trọng ảnh […]

Xem thêm

Dec 28, 2020

SketchUp 2021: Nền Tảng Thành Công

SketchUp 2021 có gì mới? SketchUp không chỉ tập trung đánh giá phương pháp mà SketchUp tiếp cận các dự án mà còn cân nhắc rất kỹ về “lý do” […]

Xem thêm

Sep 22, 2020

51 Tips & Tricks – SketchUp

Trong bài viết này, sẽ đề cập đến các mẹo SketchUp mà bất kỳ người dùng nào cũng nên biết, để giúp cho thao tác với SketchUp được nhanh chóng, từ đó […]

Xem thêm

Tin nổi bật