This post is also available in: English (English)

V-Ray_Logo_Colour-Black_RGB

V-Ray 5 for SketchUp

V-Ray 5 for SketchUp

Giải pháp diễn họa cho các nhà thiết kế, kiến trúc sư sử dụng SketchUp

Có gì mới trong phiên bản mới nhất V-Ray 5 for SketchUp

V-Ray for SketchUp là phần mềm kết xuất 3D kết hợp thời gian thực và kết xuất ảnh thực – tất cả đều có trong SketchUp. 

Từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp, Chaos V-Ray có tất cả các công cụ bạn cần để trực quan hóa các dự án SketchUp của mình từ đầu đến cuối.