This post is also available in: English (English)

V-Ray Education Collection

Bộ công cụ V-Ray và Phoenix thiết yếu – tiết kiệm 87%.

Giờ đây, bạn có bộ công cụ tối ưu để kết xuất 3D và động lực học linh hoạt trong tầm tay. V-Ray® Education Collection cung cấp quyền truy cập vào nhiều phiên bản V-Ray, Phoenix, Chaos® Scans, Chaos Cloud và Chaos Vantage trong một bộ sưu tập duy nhất để bạn có thể tập trung vào mục tiêu của mình mà không cần lo lắng về nhiều License Chi tiết: V-Ray Education Collection