V-Ray Collection

Sở hữu V-Ray, Phoenix, Chaos Vantage, Chaos Cloud và Chaos Scans chỉ với duy nhất 1 License

Các Artist, Designers luôn tìm kiếm sự tự do trong sáng tạo và sự linh hoạt trong quy trình làm việc. Chỉ với duy nhất 1 license, khách hàng có thể truy cập ngay 15 sản phẩm của Chaos. Với V-Ray Collection, người dùng có thể làm việc tự do giữa các ứng dụng 3D, áp dụng sự kết hợp của photorealistic rendering, fluid simulation và khám phá real-time scene cho mọi dự án.

V-Ray-Collection-01 Chi tiết: V-Ray Collection