V-Ray 5 for 3ds Max

Phần mềm kết xuất 3D hoàn chỉnh nhất thế giới 

Có gì mới trong phiên bản mới nhất V-Ray 5 for 3ds Max

V-Ray for 3ds Max là một phần mềm kết xuất sản xuất. 

Được biết đến với tính linh hoạt và khả năng xử lý bất kỳ loại dự án nào – từ những cảnh đồ sộ, sinh động với hàng nghìn ánh sáng đến một bức tranh tĩnh vật tuyệt vời.

Đây là giải pháp phù hợp cho các artists và nhà thiết kế trong các ngành công nghiệp 3D.