This post is also available in: English (English)

Giới Thiệu Phần Mềm: Tekla Structures for Concrete

Tekla Structures là phần mềm Mô Hình Hóa Thông Tin Xây Dựng (BIM) toàn diện với độ chính xác cao.

Mô hình 3D được dựng từ phần mềm Tekla Structures giúp các kỹ sư, nhà thầu hay chủ đầu tư kiểm soát được toàn bộ quy trình xây dựng công trình:

Thiết kế ý tưởng -> Gia công cấu kiện -> Xây lắp -> Quản lý thi công.

Bạn cũng có thể chia sẻ các mô hình 3D đa vật liệu với các thông tin xây dựng giá trị.

Model

Nhanh chóng, dễ dàng tạo các mô hình bê tông chính xác, sẵn sàng xây dựng

Plan

Sử dụng mô hình 3D để tổ chức, ước lượng và chuẩn bị hiệu quả để đổ bê tông

Pour

Dựa vào mô hình và tận dụng tất cả lợi thế để tiến hành đổ bê tông

Phần mềm Tekla Structure For Concrete:

Tekla cung cấp giải pháp toàn diện.
Từ lúc đấu thầu xây dựng đến lúc thi công tại công trường:

Tekla Structures hỗ trợ nhà thầu:

 • Giảm rủi ro
 • Nâng cao chất lượng
 • Quá trình thi công được thuận lợi tại công trường.

Tekla Structures for Concrete là phần mềm BIM duy nhất:

“Có thể chia khối đổ trong mô hình và lên kế hoạch chi tiết tại công trường.”

Ứng Dụng Phần Mềm

Phần mềm Tekla Structures for Concrete dành cho:

 • Nhà thầu bê tông
 • Nhà thầu gia công cốt thép

Lĩnh Vực Ứng Dụng

Dự toán – Đấu thầu
Chi tiết cốt thép 3D
Vẽ & Lên kế hoạch cốt thép
Chế tạo
Thi công
Thầu bê tông

Lợi Ích Phần Mềm

Với phần mềm Tekla, bạn có thể:

 • Cải thiện dự toán và lên lịch trình
 • Tự động định lượng và quản lý thông tin hiệu quả
 • Cải thiện kế hoạch đổ bê tông và hiệu suất tại công trường.
 • Đảm bảo khả năng xây dựng và giải quyết sớm các vấn đề phát sinh
 • Theo dõi tiến độ, phối hợp và quản lý nhóm hiệu quả
 • Quản lý dễ dàng các thay đổi
 • Giảm thiểu rủi ro tiền xây dựng, để đổ bê tông tại xưởng hoặc tại công trường

Liên hệ tư vấn

Để được tư vấn về phần mềm Tekla, hãy gọi cho chúng tôi:

Miền Nam: 0965.694.591 – Ms. Hồng Ngọc | Email: ngoc.vu@konia-group.com.

Miền Bắc: 0822.238.886 – Ms. Thu Hiền | Email: thuhien.nguyen@konia-group.com