Giới thiệu tổng quan

Từ 2002, các sản phẩm của Bricsys cho phép các công ty sáng tạo nhất trên toàn thế giới có thể sắp xếp các quy trình công việc phức tạp mỗi ngày. Phần mềm của chúng tôi hoạt động ở 80 quốc gia và có tích hợp 15 ngôn ngữ.

Bricsys cung cấp các giải pháp sáng tạo cho việc vẽ 2D, mô hình hóa 3D trực tiếp, thiết kế tấm kim loại và xây dựng mô hình thông tin xây dựng (BIM). Tất cả các sản phẩm của Bricsys dựa trên tiêu chuẩn tệp .dwg: một lợi thế mạnh mẽ trong sự hợp tác đa ngành.

Bricsys tạo nên sức mạnh cho hơn 1.200 ứng dụng dành riêng cho thị trường thông qua chương trình phát triển của công ty. Trọng tâm của Bricsys là cung cấp phần mềm đáng tin cậy với hình thức cấp phép bản quyền thân thiện và khả năng hỗ trợ hàng đầu – tất cả đều ở mức giá hợp lý.

Xem thêm

Danh sách sản phẩm

BricsCAD BIM

Xem thêm

Xem thêm

BricsCAD Mechanical

Xem thêm

Xem thêm

BricsCAD Pro

CAD 2D và 3D để giúp bạn giải quyết các vấn đề thiết kế nhanh hơn BricsCAD® dựa trên DWG gốc để có khả năng tương thích cao nhất với […]

Xem thêm

BricsCAD Lite

CAD 2D soạn thảo nhanh chóng và hiệu quả! BricsCAD® dựa trên DWG gốc để có khả năng tương thích cao nhất với những người dùng CAD khác trong tất […]

Xem thêm

BricsCAD BIM

See more

Xem thêm