May 28, 2020

SketchUp 2020 is here! – the latest features

SketchUp 2020 is here!   This year, we focused on data structures and modeling behaviors. We want to make sure we continue to be the more intuitive, easier (because we […]

Readmore
SketchUp work from home

May 28, 2020

Orbit from home

Dear SketchUp Community, Our hearts go out to everyone affected by COVID-19. We’ve all had to make adjustments to keep our communities safe, and we are here for you while […]

Readmore

May 28, 2020

What’s New In AutoCAD 2021? – Block Palette Enhancements

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Block Palette, tính năng có sẵn trong AutoCAD 2020 và AutoCAD LT 2020. Hãy cùng khám phá tính năng được người dùng đánh giá là “tuyệt vời” này!

Readmore
Trox Life

May 15, 2020

Trox Life Magazine : Climate and Change

TROX muốn nghiên cứu những vấn đề này, đó là lý do tại sao khí hậu và biến đổi khí hậu là tiêu đề của tạp chí khách hàng hiện nay của chúng tôi – TROX Life

Readmore

Hot news