Overview

Tekla Structures is a software for Modeling Information Building (BIM) comprehensively with high accuracy. 3D models built from Tekla Structures software will help the engineers, the contractors or the investors to control the entire construction process from the designing to processing components, building and construction management.

Xem thêm
software-tekla-trimble

List of products

Tekla Structures for Concrete

OVERVIEW: TEKLA STRUCTURES FOR CONCRETE Tekla Structures – the most advanced structural BIM software. Estimate, Plan and Pour Better with Constructible 3D Concrete Models Design -> Fabrication -> Site Operation -> Project Management Lets you create, […]

Read more

Tekla Structures for Steel

TEKLA STRUCTURES FOR STEEL Tekla – 3D Structural Steel Detailing and Fabrication Management Software: Design, Detail, Fabricate and Erect All Steel Structures on Time and on Budget. Tekla software portfolio […]

Read more

Sat Oct, 2019

The Tallest Building in SEA – Landmark 81 – Using TEKLA BIMSIGHT

“Chúng tôi đã sử dụng Tekla vì đây là lựa chọn lý tưởng mang lại nhiều lợi ích trong quy trình BIM – từ chi tiết cốt thép chính xác và linh hoạt, tạo và quản lý mô hình 3D, đến sự cải thiện hợp tác trong toàn bộ quy trình xây dựng” – Ông Hồ Văn Thảo, Giám đốc dự án, Coteccons.

Read more