Oct 26, 2019

The Tallest Building in SEA – Landmark 81 – Using TEKLA BIMSIGHT

“Chúng tôi đã sử dụng Tekla vì đây là lựa chọn lý tưởng mang lại nhiều lợi ích trong quy trình BIM – từ chi tiết cốt thép chính xác và linh hoạt, tạo và quản lý mô hình 3D, đến sự cải thiện hợp tác trong toàn bộ quy trình xây dựng” – Ông Hồ Văn Thảo, Giám đốc dự án, Coteccons.

Read more

Oct 26, 2019

Remarkable Innovations in Construction Technology

If you want to become a leader in the field of construction, here are 7 innovations in construction technology to help your company reduce costs; improve safety, performance and quality.

Read more

Hot news