May 28, 2020

What’s New In AutoCAD 2021? – Block Palette Enhancements

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Block Palette, tính năng có sẵn trong AutoCAD 2020 và AutoCAD LT 2020. Hãy cùng khám phá tính năng được người dùng đánh giá là “tuyệt vời” này!

Read more

Hot news