V-Ray for SketchUp - Konia-Group

Konia-Group

Konia-Group

» »
V-Ray Next for SketchUp
V-Ray Next for SketchUp là phiên bản được Chaosgroup nâng cấp toàn diện về mặt hiệu năng cũng như về giao diện sử dụng cho người dùng. Qua đó, thời gian xử lý Rendering hình ảnh sẽ được giảm đáng kể và chất lượng hình ảnh sẽ chân thực, sắc sảo hơn.
V-Ray for SketchUp
V-Ray là một Rendering Engine. V-Ray được thiết kế bởi hai người là Vladimir Koylazov và Peter Mitev khoảng vào năm 1997. Và chính thức có bản thử nghiệm và năm 2001 khi cặp đôi này thành lập công ty có tên là Chaos Group. Và công ty này hoạt động đến tận ngày nay.
Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3926 0097
Hotline: 028 3926 0098

Konia-Group

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group