Trox Technik - Konia-Group

Konia-Group

Konia-Group

» »
Trox Technik
TROX – NGHỆ THUẬT PHÂN PHỐI GIÓ Trox là thương hiệu hàng đầu trong việc nghiên cứu, chế tạo và cung cấp tất cả Miệng Gió – Van Gió trên toàn cầu. Những nghiên cứu chuyên sâu đã góp phần đưa Trox lên vị trí hàng đầu của lĩnh vực này. Chúng tôi tự hào cung cấp: - Công nghệ phục vụ con người - Giải pháp toàn...
Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3926 0097
Hotline: 028 3926 0098

Konia-Group

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group