Trimble Tekla - Konia-Group

Konia-Group

Konia-Group

» »
Tekla Structures Concrete Segment
Phần mềm Tekla Structures Concrete Segment của Trimble cung cấp những tính năng toàn diện cho kết cấu công trình xây dựng. Là sự lựa chọn tuyệt vời để đáp ứng giải pháp công nghệ BIM, giúp các kỹ sư, nhà thầu hay chủ đầu tư kiểm soát được toàn bộ quy trình xây dựng ngay từ bước thiết kế ý tưởng cho đến gia công...
Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3926 0097
Hotline: 028 3926 0098

Konia-Group

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group