Temperzone - Konia-Group

Temperzone

Temperzone

» »
Temperzone
Temperzone Group là nhà sản xuất, phân phối thiết bị điều hòa không khí và thông gió hàng đầu trên khắp Châu Đại Dương và châu Á. Là một Tập đoàn có mạng lưới các phòng kinh doanh, nhà phân phối và kho hàng ở khắp Australia, Singapore, New Zealand, Hong Kong, Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh, Campuchia và Việt Nam. Bên cạnh đó,...
Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3926 0097
Hotline: 028 3926 0098

Temperzone

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group