GMP - Konia-Group

GMP

GMP

» »
GMP
GMP xây dựng trung tâm R&D và chú trọng mạnh mẽ vào phát triển công nghệ mới chất lượng cao cho các hệ thống in lamina. Đi đầu trong tương lai sắp tới, GMP tập trung nhấn mạnh vào phát triển công nghệ quan trọng như phim nhiệt BOPP dành cho in lamina trên các bản in offset một mặt và máy in lamina tốc độ cao với công nghệ...
Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3930 2224
Hotline: 028 3930 8009

GMP

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group