Furutec - Konia-Group

Furutec

Furutec

» »
Furutec
Busduct Furutec được chế tạo bởi Furutec Electrical Snd Bhd (Malaysia) từ năm 1995 theo công nghệ Furukawa (Nhật Bản). Ngày nay, Furutec Electrical Snd Bhd là một thành viên trực thuộc tập đoàn EITA.
Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3930 2224
Hotline: 028 3930 8009

Furutec

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group