Dunham-Bush - Konia-Group

Dunham-Bush

Dunham-Bush

» »
Dunham-Bush
Dunham-Bush (Malaysia), một trong những nhà sản xuất thiết bị điều hòa không khí hàng đầu thế giới, được chứng nhận là nhà cung cấp giải pháp tối ưu cho khách hàng hơn 100 năm phát triển trong lĩnh vực điều hòa không khí, thông gió, hệ thống sưởi và làm lạnh công nghiệp (HVAC/R). Dunham-Bush đã và đang cung cấp một...
Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3930 2224
Hotline: 028 3930 8009

Dunham-Bush

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group