Trox Life

May 15, 2020

Tạp Chí Trox Life: Khí Hậu Và Biến Đổi Khí Hậu

TROX muốn nghiên cứu những vấn đề này, đó là lý do tại sao khí hậu và biến đổi khí hậu là tiêu đề của tạp chí khách hàng hiện nay của chúng tôi – TROX Life

Xem thêm
Virus corona

Mar 30, 2020

Covid-19: Giữ An Toàn Với Hệ Thống Lọc Khí

Một số nghiên cứu hiện nay cho thấy, rủi ro do virus trong không khí được đánh giá là khá thấp. Cho đến nay, chưa phát hiện ca lây nhiễm virus nào gây ra do hệ thống HVAC, cả dịch SARS lẫn COVID-19.

Xem thêm
Trox Life

Mar 26, 2020

Tạp Chí Trox Life: Khí Hậu Và Biến Đổi Khí Hậu

TROX muốn nghiên cứu những vấn đề này, đó là lý do tại sao khí hậu và biến đổi khí hậu là tiêu đề của tạp chí khách hàng hiện nay của chúng tôi – TROX Life

Xem thêm

Tin nổi bật