May 19, 2022

Lễ ký kết MOU và khánh thành ATC của TEKLA tại Đại học Xây Dựng Hà Nội thành công tốt đẹp.

Lễ ký kết MOU và khánh thành ATC của TEKLA tại Đại học Xây Dựng Hà Nội thành công tốt đẹp. Lễ ký kết MOU và khánh thành ATC của […]

Xem thêm

Apr 15, 2022

‘Vượt sóng COVID-19’, Konia tiếp tục đạt giải Trimble Million Euro Club

‘Vượt sóng COVID-19’, Konia tiếp tục đạt giải Trimble Million Euro Club Konia liên tiếp 2 năm vinh dự nhận giải Million Euro Club tại khu vực Đông Nam Á, […]

Xem thêm

Mar 14, 2022

Level of detail (LOD) trong mô hình bê tông cốt thép

Level of detail (LOD) trong mô hình bê tông cốt thép LOD là gì?​ LOD làm cho giá trị của mô hình trở nên rõ ràng đối với tất cả […]

Xem thêm

Mar 14, 2022

3 Extensions trên Tekla Warehouse hữu ích cho nhà thầu bê tông

3 EXTENSIONS MÀ BẤT KỲ NHÀ THẦU BÊ TÔNG NÀO CŨNG NÊN TẢI XUỐNG TỪ TEKLA WAREHOUSE Tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và độ chính xác cao hơn! […]

Xem thêm

Tin nổi bật