Mar 26, 2020

Những cải tiến Block Palette trong AutoCAD 2021

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những cải tiến của tính năng Block Palette trong AutoCAD 2021 và AutoCAD LT 2021. Hãy cùng khám phá tính năng được người dùng đánh giá là “tuyệt vời” này!

Xem thêm
AutoCAD web app

Mar 24, 2020

AutoCAD for Web: Tìm Hiểu Tính Năng

Ứng dụng AutoCAD web tiếp tục giải quyết nhiều nhu cầu hơn dựa trên đầu vào liên tục. Với sự hiệu quả và quy trình làm việc được cải thiện , điều đó giúp người dùng có thể xem , chỉnh sửa và tạo dựng thiết kế từ bất kỳ máy tính nào.

Xem thêm

Tin nổi bật