This post is also available in: English (English)

What’s New In AutoCAD 2021? – Block Palette Enhancements


What's New in AutoCAD 2021? Blocks Palette Enhancements | AutoCAD ...

Tìm hiểu về  những cái tiến Block Palette trong AutoCAD 2021

Đã đến lúc cho một phần khác của loạt bài về các tính năng và cải tiến chính có sẵn trong AutoCAD 2021 và AutoCAD LT 2021! Chúng ta hãy cùng xem có gì mới trong Blocks Palette.

Những cải tiến trong Blocks Palette


Blocks Palette là gì? Blocks Palette được giới thiệu lần đầu tiên trong AutoCAD 2020, và bây giờ thậm chí còn có nhiều điều hơn thế nữa.

Trong phiên bản này, bạn có thể truy cập các Block của mình mọi lúc mọi nơi. Tìm, xem trước và chèn các Block gần đây và thư viện Block từ tab Thư viện hoặc trong ứng dụng web AutoCAD. Bây giờ bạn cũng có thể đồng bộ các Block gần đây từ bản vẽ sang vị trí lưu trữ đám mây và truy cập chúng từ máy tính để bàn hoặc web.

Ngoài ra, Tab Thư Viện mới ( trước đây là tab Bản vẽ khác) hiển thị năm thư viện Block sử dụng gần đây nhất để truy cập hơn. Bây giờ, nó cũng có thể chỉ định một thư mục, tệp vẽ hoặc  bất kỳ định nghĩa Block nào được lưu trữ trong bản vẽ và chèn dưới dạng một Blcok trong bản vẽ hiện tại.

AutoCAD 2021 Blocks Palette

Các lệnh và biến hệ thống


Các lệnh mới và có thay đổi

  • -INSERT – Thêm tùy chọn dòng lệnh Exlode và Repeat để chèn Block và vẽ tệp.
  • -INSERTCONTENT – Chèn một bản vẽ hoặc khối vào bản vẽ hiện tại. Điều này tương tự như lệnh -INSERT.

Các biến hệ thống mới

  • BLOCKSRECENTFOLDER – Đặt đường dẫn nơi các Block được chèn hoặc tạo gần đây được lưu trữ

Xem các cải tiến của Block Palette AutoCAD 2021


Xem thêm:
 

AutoCAD LT Tips Guide

Những Phím Tắt Hiệu Quả Trong AutoCAD LT

Cách Sử Dụng AutoCAD Hoặc AutoCAD LT Trong Môi Trường Ảo